Blavatská a theosofie (formát PDF)

Biografie / Knihy ke stažení / Autoři » Vojen Koreis / Duchovní cesta

zdarma
dostupnost: zdarma ke stažení
Vojen Koreis - Blavatská a theosofie První část knihy tvoří biografická studie o Blavatské. Počíná se od jejího narození v Jekaterinoslavi, mládí v Saratově na březích Volhy a později v gruzínském Tbilisi, pokračuje podivnou svatbou a útěkem od mnohem staršího manžela. Následují cesty, které Blavatská vykonala, počáteční experimentování se spiritualismem, založení Theosofické společnosti v New Yorku v roce 1875, psaní Odhalené Isis a Tajné doktríny, jejích vrcholných prací, popsáno je rovněž její další cestování po Indii a Evropě až po její smrt v Londýně.

Druhá část knihy, která je stejně jako první část rozdělena do dvanácti kapitol, se zabývá teorií theosofie.

PDF soubor, 325 stran, vydáno 2013
Šipka Ke stažení (7,9 MB)
Odkaz: http://www.blavatska.org/