Keltové českých zemí v evropském kontextu

Historie českých zemí / Keltové / Nakladatelství » Triton / Pravěk / Autoři » Jan Bouzek / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:319,-
dostupnost: 1-6 dnů
Jan Bouzek - Keltové českých zemí v evropském kontextu Keltové jsou první historcky známí obyvatelé našich zemí. Zůstalo nám po nich jméno: domov Bójů, Boiohaemum, latinské jméno Čech, užívané často i námi (ještě po polovině 19. století se říkávalo i česky Bohémové, případně čeští Bohémové na rozdíl od českých Moravanů), a také nám zůstala keltská jména hlavních řek: Labe, Jizera, Ohře. Badatelé zkoumající vztahy krevních skupin kosterního materiálu a DNA s dnešními obdobami došli k závěru, že je v nás mnoho keltské krve, ale současná keltománie je spíše romantickým snem. Bezpochyby jsme ale dědici Keltů, podobně jako dalších obyvatel naší země, kteří zde žili před příchodem Slovanů.

Tato kniha se věnuje zejména vztahu našich zemí ke Středomoří v době laténské. Tyto vztahy známe do jisté míry již i z historických pramenů. Naši Keltové odtud převzali mnohé podněty pro svou kulturu, umění a hospodářství. Účastnili se válečných výprav na jih, které otřásly Etrurií, Římem i později Řeckem a helénistickým světem. Sloužili ve Středomoří jako žoldnéři, prodávali řeckým, etruským a později římským obchodníkům vedle svých komodit (zlata, jantaru, kůží, medu a jiných surovin) také - jako otroky - své válečné zajatce, které sami nepotřebovali. Oblíbili si vedle piva i víno, které nejen dováželi, ale za kterým se také na jih občas vydávali.

Naši Keltové se po své italské invazi, kdy dobyli i samotný Řím, usadili v Emilii a Romagni. Po porážkách, které později utrpěli od Římanů, se přidali k Hannibalovi jako ke svému možnému osvoboditeli. To jim Římané v pozdějších dobách už nikdy neodpustili. Ti z Bójů, kteří se zachránili před otroctvím a násilnou romanizací, se vrátili v raném 2. století př. Kr. na sever a byli iniciátory založení našich prvních opravdových měst, oppid. Nějaký čas se jim u nás dařilo dobře, ale od poloviny 1. století př. Kr. bývali často poráženi ve válkách, které vedli se svými sousedy. Elitní vrstva Keltů následně odešla jednak na západ do Galie, jednak do Pannonie, kde se někteří z jejich potomků udrželi jako samostatné skupiny až do 3. století po Kr. Mnoho méně vysoko postavených Keltů u nás ale zřejmě zůstalo a patří k našim předkům.

Tato knížka chce přispět k lepšímu pochopení keltské kapitoly naši minulosti; bez pochopení minulosti nelze ani dnes pochopit současnost.

216 stran, vazba vázaná, formát: 230x160 mm, vydáno 2009