Kosmická hra

Nakladatelství » Práh / Parapsychologie / Psychologie / Transformace vědomí / Dostupnost: 1-6 dnů / Stanislav Grof

cena:399,-
dostupnost: 1-6 dnů
Zkoumání hranic lidského vědomí / Filozofie mezi nebem a zemí, filozofie mezi východem a západem, filozofie mezi jedincem a vesmírem

Stanislav Grof - Kosmická hra Další kniha Stanislava Grofa se zabývá některými základními existenčními otázkami, které si lidé kladou od nepaměti: Jak vznikl náš vesmír? Je svět, ve kterém žijeme, pouhým produktem mechanických procesů probíhajících v neživé, nehybné a reaktivní hmotě? Je nutno usuzovat na existenci nadřazené kosmické inteligence, jež řídila stvoření a evoluci vesmíru? Lze vysvětlit hmotnou skutečnost pouze pomocí přírodních zákonů, nebo zahrnuje síly a principy vymykající se takovému popisu? Jak se máme vyrovnat s matoucími a děsivými dilematy, jako jsou konečnost času a prostoru proti věčnosti a nekonečnosti? Co je zdrojem řádu, formy a smyslu ve vesmíru? Jaký je vztah mezi životem a hmotou, vědomím a mozkem? Jak si máme vysvětlit zjevný konflikt dobra a zla, záhadu karmy a převtělování i otázku smyslu lidského života?

Tyto otázky se vynořovaly zcela spontánně a s neobyčejnou naléhavostí v myslích mnoha lidí, s nimiž doktor Stanislav Grof spolupracoval, neboť těžištěm jeho profesionálního zájmu je zkoumání mimořádných stavů vědomí.
"V době, kdy existuje dalekosáhlý zájem o spiritualitu, je osvěžující přečíst si něco, co má současně hloubku i vnitřní provázanost a co pomůže čtenáři pochopit smysl osobních zážitků. Kniha zpřístupňuje hluboké myšlenky každému." (F. Vaughan, Ph.D., psycholožka)
328 stran, vazba vázaná, formát: 220x150 mm, vydáno 2013