Kurz zázraků - Úplné vydání

Channeling / Psychologie / Autoři » Helena Schucmanová / Duchovní cesta / Šťastný život

nedostupné
dočasně nedostupné
Text, Praktická cvičení pro studenty, Příručka pro učitele, Psychoterapie a Píseň modlitby

Kurz zázraků Kniha představuje ucelený samostudijní myšlenkový a duchovní systém. V češtině vychází poprvé v úplném vydání, jehož obsahem jsou jak základní části - Text, Praktická cvičení pro studenty a Příručka pro učitele, tak i dodatky - Psychoterapie a Píseň modlitby. Učí, že cesta k všeobecné lásce a míru vede skrze odčinění viny prostřednictvím odpuštění druhým. Kurz zázraků se tedy zaměřuje na uzdravení vztahů. Zdůrazňuje, že je jen jednou z mnoha verzí univerzální učební osnovy. Ačkoli používá křesťanskou terminologii, pojednává o obecných duchovních tématech a spiritualitě. Kurz zázraků je univerzálním duchovním učením, jehož účelem je umožnit lidem nalézt svého Vnitřního Učitele.


Z předmluvy - Jak Kurz vznikl

Kurz zázraků vznikl náhlým rozhodnutím dvou lidí spolupracovat na dosažení společného cíle. Jmenovali se Helena Schucmanová a William Thetford a byli to profesoři psychologie na Lékařské fakultě Kolumbijské univerzity v New Yorku. Nezáleží však na tom, čím byli, ale na jejich příběhu, který ukazuje, že s Bohem je všechno možné. Ani jeden z nich nebyl duchovního založení. Jejich vzájemný vztah byl složitý, často napjatý a oba usilovali o osobní a odborné uznání a postavení. Obecně řečeno, oběma značně záleželo na hodnotách tohoto světa. Jejich život byl stěží v souladu s tím, co Kurz prosazuje. Helena, která materiál "přijímala", o sobě říká:

Jako psycholožka, učitelka, konzervativní co do teorie a ateistka přesvědčením jsem pracovala v prestižním a vysoce akademickém prostředí. Pak se najednou stalo něco, co uvedlo do pohybu řetěz událostí, které bych nikdy nemohla předpovědět. Vedoucí naší katedry nečekaně oznámil, že už je unaven z pocitů zloby a agrese, které jsou odrazem našich postojů, a prohlásil, že "musí existovat jiná cesta". Jako by to přišlo v ten pravý čas, souhlasila jsem s tím, že mu ji pomohu nalézt. Je zřejmé, že tou jinou cestou je tento Kurz.

Přestože jejich předsevzetí bylo opravdové, setkali se na počátku své společné práce s velkými těžkostmi. Poskytli však Duchu svatému "trochu ochoty", která, jak Kurz sám opětovně zdůrazňuje, stačí k tomu, aby Duch svatý mohl použít jakoukoli situaci ke Svým účelům a poskytnout jí Svou moc.

Pokračujme ale v Helenině popisu:

Vlastnímu psaní předcházely tři neuvěřitelné měsíce, během nichž Bill navrhl, abych zapisovala vysoce symbolické sny a podivné obrazy, které se mi začaly vybavovat. Ačkoli jsem si v té době již zvykla na neočekávané, byla jsem velmi překvapená, když jsem začala psát: "Toto je kurz zázraků". Takové bylo mé seznámení s Hlasem. Nevydával zvuk, ale zdálo se, že mi v mém nitru rychle diktuje věty, které jsem těsnopisem zapisovala do poznámkového bloku. Psaní nebylo nikdy automatické. Mohla jsem je kdykoli přerušit a později znovu navázat. I přesto, že mě psaní velmi znepokojovalo, nikdy mě vážně nenapadlo přestat. Zdálo se mi, že plním zvláštní poslání, a že jsem kdysi kdesi souhlasila, že je vykonám. Představovalo Billovu a mou spolupráci na společném úkolu a jsem přesvědčena, že značná část jeho významu spočívá právě v tom. Zapisovala jsem to, co mi Hlas "říkal", a druhý den jsem to Billovi četla a on to podle mých zápisků přepisoval na stroji. Myslím, že i on měl svoji zvláštní úlohu. Bez jeho povzbuzování a podpory bych nikdy nebyla schopna tu svou splnit. Celý proces trval přibližně sedm let. Nejdříve vznikl Text, po něm Praktická cvičení pro studenty a nakonec Příručka pro učitele. V zapsaném materiálu bylo provedeno pouze několik menších změn. Do Textu byly vloženy názvy jednotlivých kapitol a podkapitol a vynechali jsme osobní odkazy, které jsme obdrželi na začátku spolupráce. Jinak je celý materiál v podstatě beze změn.

Jména těch, kteří se podíleli na zapisování Kurzu, nejsou uvedena na titulní straně, neboť Kurz může a měl by zůstat Kurzem sám o sobě. Jeho účelem není stát se základem dalšího kultu. Jediným jeho účelem je umožnit některým lidem nalézt svého Vnitřního Učitele.
1352 stran, vazba brožovaná, formát: 230x150 mm, vydáno 2012