Filipovo evangelium

Gnosticismus / Křesťanská mystika / Křesťanství / Nakladatelství » Volvox Globator / Nejprodávanější knihy / Apokryfy / Skladem

cena:199,-
dostupnost: skladem
S poznámkami a vysvětlivkami

Filipovo evangelium Od dob Filipova evangelia, v němž čteme, že "Království Otce je již rozšířeno na zemi, jenže lidé to nevědí", až do světa súfijského islámu a dalších mystických směrů dnešní doby hledají spirituálně zaměření lidé za povrchním zdáním skrytého Boha. Autor tohoto evangelia pocházejícího ze druhého století je rovněž fascinován tím, co je skryté, a v textu poskytuje klíče, jak typy a obrazy zjevného dešifrovat tak, aby se člověku odhalila pravda. Překlad vlastního evangelia je doprovázen zasvěceným komentářem.

"Takzvané Filipovo evangelium bylo společně s dalšími gnostickými texty nalezeno v roce 1945 v Nag Hammádí. Jde o kompilaci výňatků z několika knih nazvanou podle apoštola Filipa, která vznikla ve 2. až 3. století v prostředí valentiniánů, příslušníků esoterně zaměřené skupiny křesťanů. Lze ji chápat především na symbolické úrovni - "pravda nepřišla na svět nahá, ale v typech a obrazech". Pracuje se zde s pojmy zjevného a skrytého, vnějšího a vnitřního, exoterního a esoterního, světského a nebeského.

Zmínky o Marii Magdaléně jako o Spasitelově koinonos neboli družce podněcují otázky podobně jako zmínky o svatební komnatě. Nejde však o "oslavu" pohlavního vztahu per se, nýbrž o navigaci k iniciačním aspektům spirituální praxe, která si jedince nárokuje v úplnosti jeho života. Zdá se, že gnóze tohoto druhu nepodporuje kuriózní praktiky, nýbrž co nejhlubší pochopení esence Kristova učení a významu. V tomto ohledu představuje Filipovo evangelium velmi osvěžující připomenutí a možnost vnoru." (Monika Kittová, teoložka a překladatelka)

Do angličtiny přeložil a vysvětlivkami doplnil Andrew Phillip Smith. Do češtiny přeložila Monika Kittová.

144 stran, vazba brožovaná, formát: 190x120 mm, vydáno 2012

Související článek na Gnosis: Filipovo evangelium