Bdělost, toť vše!

Biografie / Autoři » D. Ž. Bor / Duchovní cesta

nedostupné
titul je vyprodaný
Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu

D. Ž. Bor - Bdělost, toť vše! Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu. Životní příběh slavného pražského německého spisovatele v podání D. Ž. Bora se čte jako román o cestě k ezoterickému vnímání tohoto světa.

Významný německý spisovatel Gustav Meyrink je jednou z nejpozoruhodnějších osobností nejen na literárním poli, ale především v oblasti teoretické i praktické ezoteriky. Jen zčásti právem bývá přiřazován k průkopníkům fantastické literatury, protože jeho zasvěcovací povídky a romány jsou něčím víc než fantaziemi, jsou hlubokým vhledem průzkumníka za hmotné i jemnější obaly skrytého Já, a strhující výpovědí o dobrodružstvích duše a ducha. Sám o svých dílech říká, že jsou "sugescí-magií", vizemi, podnícenými duchovním dechem, probouzejícím vnitřního člověka, jemuž nic není utajeno.

Hnán neuhasitelnou touhou po nadsmyslnu, Meyrink se podrobuje každodenním magickým a jógickým cvičením, postupně v sobě kumuluje neobyčejnou sílu obraznosti, takže v konečné fázi se stává, tak jako jiní, jemu podobní (W. Blake, E. A. Poe, atd.), zapisovatelem svých bdělých vizí. Jeho život je jako nejpoutavější román. Odkrývá podvodníky a hochštaplery v řadách guruů a mahatmů, je nedůvěřivý vůči všemu, co sám na sobě a v sobě nevyzkoušel a sotvaže odkryje nějaký podvod, okamžitě jej podrobí zdrcující kritice.

Zasvěcovací povídky a romány jsou jeho duchovním životopisem. Meyrink miloval starou Prahu a bez přehánění lze říci, že všechno, co bylo pro jeho život nejdůležitější, je svázáno s Prahou, s městem, jež považoval za nejužší práh mezi tímto a oním světem, mezi touto stranou skutečnosti a onou odvrácenou, většině lidí neznámou.

V knize "Bdělost - toť vše" vybral jeho pořadatel D. Ž. Bor z Meyrinkovy tvorby několik zasvěcovacích povídek a pojednání, publikovaných ještě za spisovatelova života a těch, které se našly v jeho literární pozůstalosti; velikým kladem výboru je zařazení kompletní Meyrinkovy korespondence s pražským přítelem, nakladatelem a vydavatelem Oldřichem Neubertem, která doposud - vyjma dvou dopisů - nebyla ještě nikdy publikována. Dopisy odhalují Meyrinkův vnitřní život bílého mága, ale i ten vnější, zmítaný velkými finančními problémy a tragickými událostmi v rodině.

Obsahuje též dopisy G. Meyrinka v překladu Milana Koláře. Součástí knihy je i množství fotografického materiálu.

350 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2002