Objevování alchymie

Alchymie / Nakladatelství » Malvern / Autoři » Bernard Roger

nedostupné
titul je vyprodaný
Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech

Bernard Roger - Objevování alchymie Jeden z nejvýznamnějších současných znalců alchymie, žák a spolupracovník René Alleaua, přináší ve své knize vysoce kompetentní výklad základních principů a symbolů alchymie. Originalita a přitažlivost jeho výkladu spočívá v tom, že nevychází jen z klasických alchymistických traktátů, ale řadu aspektů alchymie ozřejmuje na základě bohaté symboliky pohádek, legend či zednářských rituálů. Zcela ojedinělé a mimořádně inspirativní jsou autorovy výklady některých historických událostí jako latentních alchymistických procesů či jeho poznámky k metodologii fonetické kabaly, v nichž stejně jako v celé knize navazuje na odhalení, která ve svých knihách učinil proslulý Fulcanelli.
Obsah

Slovo úvodem

I. KAPITOLA - Cíle, metody a počátky alchymie
1. Království Entelecheie
2. Kámen
3. Počátky
4. umění lásky a analogie

II. KAPITOLA - Alchymistický svět
1. Děti vědy
2. Alchymistické učení
3. Vnější podmínky

III. KAPITOLA - Legendy a aktéři Velkého Díla
1. Interference alchymie
2. Prvotní materie
a) Skály
b) Jeskyně
c) Stromy
3. Merkur
a) Zázraky lesa
b) Prameny
c) Plazi
d) Věci nebes
e) Cesta svatého Jakuba
4. Síra
a) Duch obilí
b) Obyvatelé vod
c) Ostrovy
5. Sůl
a) Stojaté vody
b) Svatojánské ohně

IV. KAPITOLA - Zázračné pohádky a drama Velkého Díla
1. Hledání prvotní materie a její příprava
2. Věrný služebník 3. Postup prací Velkého Díla
4. Barvy Velkého Díla
5. Univerzální lék a osvobozená kráska

V. KAPITOLA - Dějiny alchymie
1. Chlodvíkova svatba
2. Králův blázen
3. Salamandra Františka I.
4. Louvre a Dílo
5. Dobytí Bastilly

VI. KAPITOLA - Svobodné zednářství a alchymie
1. Stavba Šalamounova chrámu a hledání Velkého Díla
2. Rytíř Růžového Kříže
3. Rytíř Slunce

EPILOG - Umění hudby

Doslov
344 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2005