Tajemství dvou partnerů

Mýty a pověsti / Nakladatelství » Argo / Psychologie / Spánek a sny / Autoři » Jana Heffernanová

nedostupné
titul je vyprodaný
Teorie a metodika práce se sny

Jana Heffernanová - Tajemství dvou partnerů Název knihy je odvozen ze jména tajemného svitku rituálně předávaném egyptskému faraonovi ve 3. tisíciletí př. n. l. Oním tajemstvím byla partnerská hra protikladů, jež je hlavním tématem knihy. Partnery jsou i dvě části, na které je kniha rozdělena.

Kdo jsou ti dva partneři a jaké mají mezi sebou tajemství?

Partnery v této knize jsou světlo a tma, dobro a zlo, den a sen, vědomí a mimo-vědomí, mýtus a každodenní zkušenost, muž a žena, život a smrt. Jejich tajemstvím je vzájemná spolupráce. Spolupracujícími partnery jsou i dvě části, na něž je kniha rozdělena.

První část předkládá teorie hlubinné a dynamické psychologie s rozvinutými odkazy na prehistorii, srovnávací etnografii, mytologii a antropologii. Druhá část podává praktické návody, jak porozumět poučením, která přicházejí z hlubin naší duše v podobě snů. Autorka jasným a srozumitelným způsobem vysvětluje základní stavební prvky snu a jeho symboličnost, představuje druhy snů a ozřejmuje, co sny znamenají v kontinuitě našeho psychického života. Poskytuje praktické rady, jak si sen zapamatovat, zaznamenat a nakonec pochopit. V závěru čtenáře seznamuje s tvořivými aspekty snu: aktivní imaginací a uměleckým vyjádřením. Přesto je kniha více vyprávěním než soustavným výkladem; velkou část textu tvoří příběhy: pohádky, mýty, náboženská podobenství, sny.
"Není to knížka na jedno čtení," říká o ní básník, výtvarník a psychoterapeut Miroslav Huptych, "je to průvodce na cestě sebepoznání. Ukazuje, že sny nejsou snůšky podivností a absurdit, ale že přes ně k nám hovoří vnitřní Rádce. Vyplatí se mu naslouchat, protože chrání naši duši. A také tělo, protože skrze sny se včas dozvídáme o vnitřních konfliktech, které by se později mohly projevit nemocemi. Jak Tajemství dvou partnerů, tak naše vlastní sny nás vedou ke smíření protikladů, k pochopení souvislostí a k poznání, že chaosem prosvítá řád."
Obsah

ČÁST I

Předmluva

1. Mýtus o ráji

2. "Mýtus" o lidském vědomí

3. Rozdělení člověka
Příběh Jákoba a Ezaua

4. Vědomí
Příběh Merlinův

5. Ego
Příběh krále Roberta
Příběh učeného písaře Setny

6. Oblast mimo vědomí
Příběh Teigua a jabloňové královny

7. Instinkt

8. Intuice
Příběh Vasilisy

9. Archetyp

10. Stín
Příběh princezny a ptáka Ohniváka

11. Mužský a ženský princip
Příběh rytíře Childa Wynda a jeho sestry Margarety

12. Archetyp úplného bytostného Já - střed osobnosti
Příběh krále, který měl sen o zlatém stromě

13. Individuace
Příběh Balina, Pellama a Percivala

ČÁST II

1. Obecný úvod
Sny v nejstarších společnostech
Současný pohled na sny
Sny nejsou škodlivé
Funkce snů
Druhy snů

2. Principy a prvky výstavby snů
Symbolická povaha snů
Neúplnost snů
Objektivita - subjektivita
Snové postavy a mechanismus projekce
Složky snu
Jedinečnost a typičnost
Čas
Barvy
Morálka snů
Témata snů

3. Příprava na práci se sny
Přístup ke snům: důvěra, pokora a zodpovědnost
Kdy je sen pochopen
Přípravné záznamy
Jak si zapamatovat sny a jak je zapisovat

4. Metody práce se sny
Zvědomovací metoda
Snové ego
Možné otázky pro rozvedení celého snu
Úvodní otázky - příklady

5. Více o symbolech

6. Metoda krátká
Sen čistě archetypický
Série snů
Snové mapy

7. Rozbor snu ve skupině

8. Protivník a problém hodnocení poselství snu

9. Vciťování se do protivníka či jiné postavy

10. Tvořivé metody práce se sny
Promluvy za snové postavy a dialogy s nimi
Aktivní imaginace
Tvořivé rozvíjení snu
Symbolické jednání
Sny na přání
Výtvarné a poetické zpracování snu, drama, tanec

Závěrečná poznámka
Bibliografie
392 stran, vazba vázaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2008