Zen v běžném životě

Nakladatelství » Eugenika / Autoři » Eduard Valentík / Duchovní cesta / Zen

nedostupné
titul je vyprodaný
Eduard Valentík - Zen v běžném životě Český autor mluví o zenovém přístupu k běžnému životu. Nejde mu o zen jako duchovní cestu, ale jako o životní filozofii, jež dokáže dát člověku neobyčejnou sílu, moudrost, nadhled a vnitřní klid - a občas i schopnost zasmát se. Promlouvá k obyčejným lidem z masa a kostí, ne k nějakým povzneseným meditujícím bytostem. Pokud máte zájem o vlastní růst, najdete zde inspiraci i praktické rady.

Autor říká: "Svým dílem chci představit zenové učení co nejpřístupnější formou, a proto se kniha silně odpoutává od zenu ve smyslu náboženství a naopak se značně přibližuje k zenu jako životní filozofii. Slova jako osvícení nebo karma jsou tedy buď plně nahrazena jinými, pro obyčejného člověka lépe pochopitelnými výrazy, nebo je alespoň vysvětlen jejich význam tak, aby si každý mohl vytvořit vlastní názor na věc sám."
Ukázka:

Krok 10 - Mysl bez formy

"Když někdo pije, jen on sám ví, je-li nápoj studený nebo teplý. Chce-li někdo poznat buddhismus a čchan, musí praktikovat, a tak dojít ke svému vlastnímu porozumění. Nikdo mu nemůže říci, čím buddhismus a čchan jsou.“

"Když něco vnímáme, je to jen naše představa toho, co existuje. Když se rozhlédnu po tomto pokoji bez rozlišování, co uvidím? Devět lidí? Jednoho člověka? Ve skutečnosti nespatřím ani jednoho. Jestliže spatřím jen jednoho, pak se má mysl připoutá k formě. Rozumíte?"

(Mistr Sheng-yen)

Když se podívám já, budu v této místnosti vidět třeba pět žab, když mi odmalička bude vtloukáno do hlavy, že devět lidí je pět žab. Pokud však budu mít mysl čistou, bez připoutávání se k jakýmkoliv předem daným formám, neuvidím ani pět žab, ani devět lidí a ani pokoj, protože zde není nic, co by mohlo být takto univerzálně nazváno. To, co vidím, je jen moje představa (iluze), založená na mých znalostech, díky kterým si vytvářím předsudky při setkání s čímkoliv relativně hmotným. Takovéto iluze jsou založeny z části na tom, co jsem se o dané věci doposud dozvěděl, a z části na tom, co si pod daným pojmem já sám představím.

Je to, jako bych po deseti lidech chtěl, aby mi řekli, jak vypadá miska, kterou jsem před ně postavil. Dostal bych deset různých odpovědí a žádná by nebyla pravdivá. Přitom by ani jeden z těch deseti lidí nelhal. Ale jaká je skutečná pravda? Je tu něco, co nazýváme miskou, lidmi nebo pokojem, ale ve skutečnosti nic z toho neexistuje. Tyto věci existují jen v naší mysli a každý si pod těmito pojmy představuje něco jiného.

Někteří z těch, co hledají cestu, vám při pohledu na devět lidí v pokoji řeknou, že nevidí nic, jen vesmír, ale to je také pouze představa a názor jednoho člověka. Každopádně je jasné, že jiný člověk, který vám při pohledu na devět lidí v pokoji řekne, že vidí pokoj a devět lidí, je pravdě blíž než člověk, který vidí vesmír a vzdaluje se tak od pravdy, protože jde viditelně po špatné cestě a opačným směrem. Není totiž také nic, co by mohlo být univerzálně nazváno vesmírem. Když si deset tisíc lidí představí vesmír, máme tu deset tisíc různých vesmírů. Když si deset tisíc lidí představí nic, nemělo by tu být nic, ale pokud v jejich myslích vyvstanou představy... Když se zeptáte zenového mistra, co vidí, neuslyšíte od něj ani slovo a odpověď bude přesto zcela jasná. Kdyby vám totiž odpověděl, že nevidí nic, řekl by tím vlastně, že vidí nějaké nic, ale zde přece žádné nic není...
Obsah

Věnování
Úvod
Předmluva

Krok 1. - Nesejít z cesty
Krok 2. - Bez myšlenky na výsledek
Krok 3. - Nenechat se řídit jinými
Krok 4. - Životní přístup
Krok 5. - Zbavení se ega
Krok 6. - Život a smrt
Krok 7. - Hledání smrti
Krok 8. - Nesoudit druhé
Krok 9. - Hledání středu
Krok 10. - Mysl bez formy
Krok 11. - Nerozlišování
Krok 12. - Karma
Krok 13. - Pomáhat druhým
Krok 14. - My a Bůh (Bůh a Bůh)
Krok 15. - Bůh a křesťanství
Krok 16. - Smysl života
Krok 17. - Láska, láska a smrt
Krok 18. - Víra v méněcennost
Krok 19. - Zazen
Krok 20. - Tři stupně vývoje mysli
První - žákovský stupeň
Druhý - učitelský stupeň
Třetí - mistrovský stupeň
Krok 21. - Teorie tohoto okamžiku
Krok 22. - Osvícení (satori)
Krok 23. - Jen jedna pravda - jen jedna cesta
Krok 24. - Ne-mysl
Krok 25. - Slova (iluze)
Krok 26. - Úhel pohledu
Krok 27. - Nicota
Krok 28. - Zánik
Krok 29. - Vznik
Krok 30. - Život beze smyslu

Závěr
Vysvětlivky
Kontakt na autora
158 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2009