Je Bible zfalšovaná?

Křesťanství / Nakladatelství » EARTH SAVE CZ / Apokryfy / Historické záhady

nedostupné
dočasně nedostupné
Svatý Jeroným - církevní falzifikátor Bible

Je Bible zfalšovaná? Církevní instituce chtějí věřícím namluvit, že Bible je absolutní Boží slovo. Tak tomu ovšem není. Knihy byly falšovány od samého počátku, ať už úmyslně, nebo nevědomě, z neznalosti, či nedbalosti. V textech Starého zákona hlásaných církví jako Boží slovo je Bůh často představován coby krvelačná stvůra, vyzývající k zabíjení, loupežnému vraždění, genocidě národů, válce a krvavým zvířecím jatkám. Podobně byl Nový zákon od začátku poznamenán výraznými rozpory. Později se bez zábran pokračovalo v dalším falšování textů. Je známo 4680 řeckých rukopisů Nového zákona, z nichž ani dva nejsou dokonale identické. Přesto je Bible pro evangelické a katolické instituce "pravé Boží slovo" a "jediné vodítko" - mnohdy s fatálními následky pro lidi i zvířata.

Když kolem roku 370 papež Damasus Jeronýmovi uložil, aby všechny existující texty evangelií nově přeložil do latiny a uspořádal je do jedné velké knihy (Bible), ten propadl zoufalství. Mezi tím množstvím textů nenašel ani dva, které by se shodovaly. Všechny vykazovaly nějaké rozdíly.

Jeroným napsal papežovi: "I moji nactiutrhači musejí potvrdit, že ... v odchylkách nelze narazit na pravdu. Kdybychom se totiž měli spoléhat na latinské texty, pak prosím řekněte: Na který? Existuje téměř tolik podob textů, kolik je opisů."

"Najde-li se byť jediný..., který by mne, jakmile vezme do rukou tento svazek (Bibli)..., rázně znectil coby falšovatele a náboženského rouhače, protože jsem měl tu smělost cosi ve starých knihách připojit, pozměnit nebo zlepšit?"

Je nutno připustit, že Jeroným neměl snadný úkol. Nejraději by býval vycházel jen z originálních řeckých textů a podle nich opravil všechny chyby, kterých se dopustili "nespolehliví překladatelé". Také "nevhodné opravy troufalých, avšak nekompetentních kritiků textu", jak je Jeroným v dopise papežovi nazývá, by tím snadno odstranil a "doplňky nebo změny nepozorných opisovačů" jakoby se nestaly.

Avšak příliš mnoho zasahovat se Jeroným také asi neodvážil, poněvadž Římané si už na určitý text zvykli. Proto své "pero držel na uzdě", jak napsal. Písmo změnil jen asi na 3500 místech...

Ostatně ani na původní hebrejské a řecké texty se nedalo příliš spoléhat - během bezmála 300 let od jejich vzniku už v nich bylo provedeno příliš mnoho změn...
Obsah

Citáty o Bibli
Víte že
Životopis svatého Jeronýma
Sv Jeroným - falzifikátor Bible
Jeroným změnil Písmo na 3500 místech
Kde je podle Jeronýma "obtížné dobrat se pravdy", tam pro Vatikán platí "neomylné zjevení"
Jeroným zatajuje esenciální pravdy
Hlavní sporný bod: Láska Nazorejců ke zvířatům
Přeložil Jeroným protoevangelium?
Proč Jeroným ponechal v knize rozporná místa?
Zfalšoval Petr Ježíšovo učení?
Pavel Podstatně pozměnil Ježíšovo učení
Víra namísto skutků
Degradace ženy
Trest smrti
Vojenská služba a otroctví
Konzumace masa
Nadiktoval Pavel Lukášovo evangelium?
Boží slovo bylo zfalšované vloženo Mojžíšovi do úst
Nezabiješ
Také Martin Luther falšoval Bibli
Falšování Bible dnes
Existovala ještě mnohá jiná evangelia
Falzatury až do 9. století
Budiž proklet ten, kdo nevěří
Citáty teologů a biblických badatelů
"Lidová Bible" a deník Bild-Zeitung
Prameny
38 stran, vazba vázaná, formát: 212x130 mm, vydáno 2007