Krajina jako duchovní dědictví

Člověk a příroda / Nejlevnější knihy / Posvátná místa / Společnost / Autoři » Petr Samojský / Skladem

cena:98,-
dostupnost: skladem
Petr Samojský - Krajina jako duchovní dědictví Kniha je souborem několika zamyšlení o významu krajiny pro lidskou společnost na začátku třetího tisíciletí a vznikla v rámci stejnojmenného dvouletého kulturního projektu pořádaného Obcí širšího společenství českých unitářů. Krajina je svým způsobem nositelkou duše člověka, jeho vnějším domovem, respektive domovem jeho domova, a proto je také velmi důležité, jak se člověk ke krajině staví, kolik prostoru jí ve svém životě dopřeje a jak o ni pečuje.

Krajina jako duchovní dědictví je svým způsobem téma faustovské. Protože krajina je obrazně řečeno nositelkou duše člověka, jeho vnějším domovem, respektive domovem jeho domova, je také navýsost důležité, jak se člověk ke krajině staví. Každý by si měl napsat svého Fausta, řekl Heinrich Heine, to znamená, že pro každého by mělo být nutností ujasňovat si své pojetí života a jeho smyslu, duše a jejího zabezpečení. Protože krajina je domovem domova člověka, měla by hrát svou roli v životě každého z nás a my bychom ji měli dát prostor, aby tu svou roli v našem životě sehrála, a proto také patří k osobnímu tématu našeho života. I k takové osobní reflexi chce tato publikace přispět a zde se o to snaží záměrně nikoliv jako kniha odborná, nýbrž jako zpráva o hledání odpovědí jednoho z milionů poutníků krajinou světa a života.
Obsah

Slovo úvodem
O projektu Krajina jako duchovní dědictví

KRAJINA JAKO DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ
Co je krajina
Odpovědnost za krajinu

POSVÁTNOST KRAJINY OČIMA KELTŮ A SLOVANŮ
Posvátnost
Keltové
Slované
Společné rysy kultur našich předků
Pohled na krajinu očima moderního člověka

BLANIČTÍ RYTÍŘI A ČESKÁ DUCHOVNÍ NADĚJE
Vývoj mýtů v paměti národa
Vrchol a pád českého národního mýtu

ZEMĚ JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS
Vstup člověka do života Země
Člověk versus příroda
Co je život
Nové definice života
Život v "neživé" hmotě

AUTENTICiTA ŽIVOTA
Život jako krajina
Náboženství jako krajina

PÉČE O KRAJINU DUŠE
Krajina duše
Spiritualita
Starý a nový Bůh
Nová cesta krajinou
Nabídka na závěr

LITERATURA
RESUMÉ
94 stran, vazba brožovaná, formát: 190x112 mm, vydáno 2011