Vnímání krajiny

Člověk a příroda / Krásy přírody / Posvátná místa / Skladem / Václav Cílek

cena:149,-
dostupnost: skladem
Sborník z konference Krajina jako duchovní dědictví

Vnímání krajiny Kniha je souborem sedmi příspěvků od Dagmar Blümlové, Václava Cílka, Anny Hogenové, Petra Juřiny, Michala Kohouta, Karla Stibrala a Jiřího Zemánka, jež zazněly na stejnojmenné konferenci konané 12. května 2012 v Praze. Krajina je v nich představena jako fenomén zajímavý pro mnohé obory: filozofii, archeologii, estetiku i přírodní vědy, a zároveň jako nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace. Nechybí ani představení jednoho ze současných amerických ekologických přístupů ke krajině: objevování důležitosti takového způsobu vnímání krajiny a předávání zkušeností s ní, který je typický pro animistické kultury přírodních národů, jež se rozvíjely bez jakéhokoliv systému písma.

"Česká a slovenská posvátná krajina: O její existenci se buď neví, nebo se popírá. V každém případě je nejednoznačná a diskutabilní. Máme sice nezpochybnitelná poutní místa, jako jsou Stará Boleslav, Velehrad či Hostýn, ale o celé posvátné krajině se ostýcháme mluvit. Podle vlastních, subjektivních pozorování bych si dovolil navrhnout několik možných tuzemských posvátných krajin:
Říp a některé části Českého středohoří, například mezi Bránou Čech a Milešovkou. Vysoká Šumava s centrem kolem Obřích hradů. Oblast kolem Hostomické kotliny zhruba mezi Plešivcem a Zlatým koněm i s možnými dalšími místy, jako je Tetín a Svatý Jan pod Skalou. Stará Kouřim a celá oblast mezi Pečkami, Vrbčany a Klášterní Skalicí. Jičínská kotlina s Prachovskými skalami. Celá Pálava až k Mušovu. Lužní krajiny Mikulčic a Pohanska. Západní cíp plošiny Džbán s Kounovskými řadami, sítí hradišť a dalšími zatím hodně nejasnými kamennými uskupeními.
Na Slovensku bych za posvátné považoval vápencové planiny Slovenského krasu s obětními jeskyněmi, hradištěm nad Zádielem a skalní pyramidou Drienovce. Velmi pozoruhodná je Myšia horka na Spiši a nádherná podivná oblast kolem ústí řeky Moravy mezi Děvínem a obcí Petronell-Carnuntum." (Václav Cílek: Posvátná krajina)

Obsah:

Rozmanitost a jednota krajiny (Předmluva)
Krajina jako naše prodloužené tělo (Anna Hogenová)
Krajina archeologická (Petr Juřina)
Posvátná krajina (Václav Cílek)
Současná estetika a krajina (Karel Stibral)
Kdo obývá krajinu? Krajina - sídlo - vědomí (Michal Kohout)
Krajina ve slovech i za slovy. Pokus o typologii literární krajinomalby (Dagmar Blümlová)
Jak ladit s řečí země - k ekologii a etice jazyka Davida Abrama (Jiří Zemánek)

80 stran, vazba brožovaná, formát: 250x180 mm, vydáno 2012