Kolapsy složitých společností

Nakladatelství » Dokořán / Společnost / Transformace společnosti / Autoři » Joseph Tainter / Kolapsy / Skladem

cena:499,-
dostupnost: 1-6 dnů
Joseph A. Tainter - Kolapsy složitých společností Americký archeolog, antropolog a historik Joseph A. Tainter se ve své nejznámější práci zabývá otázkou, proč se v minulosti zhroutily mnohé říše, státní útvary či jiné složité organizační formy lidské společnosti. Nejprve uvádí téměř dvě desítky případů kolapsu a podává přehled teorií, jejichž prostřednictvím se během uplynulých dvou tisíc let kolapsy vysvětlovaly. Poté vytváří vlastní, široce aplikovatelnou teorii kolapsů (kolapsy jsou v ní vysvětleny poklesem mezních výnosů investic do složitosti).

Prostřednictvím detailních studií kolapsu římské a mayské říše a americké kultury Chaco ověřuje platnost svého modelu a objasňuje fungování dezintegračních procesů. V závěrečné kapitole se zamýšlí nad tím, zdali kolaps nehrozí také současné společnosti, což je jedna z otázek, které člověka jedenadvacátého století znepokojují.

Ukázka:

Pád římské říše je na Západě nejznámějším příkladem kolapsu, příkladem, který běžného čtenáře nejčastěji napadne. Je to však jen jeden příklad docela běžného procesu, i když zvlášť dramatický. Kolapsy se v lidských společnostech pravidelně opakují, a právě proto má smysl hledat jejich všeobecné vysvětlení. Na následujících stránkách naleznete stručný přehled některých příkladů kolapsu. Tento přehled má za cíl ukázat společné rysy tohoto jevu a rovněž nastínit typ společností, které jsou k němu náchylné. Ve shodě s výkladem v předchozím oddíle nalezne čtenář na následujících stranách celé spektrum společností, od jednoduchých k mocným a složitým. Přehled je uspořádán podle geografických oblastí a v jejich rámci chronologicky. Jeho cílem je ukázat, že kolaps je proces, který se v historii a prehistorii běžně opakuje a dochází k němu po celém světě.

Ani zdaleka se však nejedná o úplný seznam. Neshromažďovali jsme příklady, které by byly jen zbytečným zmnožením již uvedených případů. Kromě toho nepochybně došlo ke stovkám nebo tisícům dalších kolapsů ve společnostech, jež nebyly natolik centralizovány, aby po sobě zanechaly psané prameny. Některé z těchto společností známe z archeologických pramenů, jde však patrně jen o nepatrnou menšinu. Jelikož je ale kolaps všeobecným procesem, jsou i tyto případy potřebné k tomu, abychom kolapsu porozuměli, a měli bychom se jimi také zabývat.

320 stran, vazba vázaná, formát: 230x160 mm, vydáno 2009