Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 4

Historie českých zemí / Nakladatelství » Eminent / Posvátná místa / Autoři » Jiří Kuchař / Autoři » Václav Vokolek / Historické záhady / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:269,-
dostupnost: 1-6 dnů
Kladensko, Křivoklátsko, Rakovnicko, krajina Džbánu, Jesenicko

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 4 Čtvrtý svazek řady Esoterické Čechy, Morava a Slezsko se zabývá turisty nepříliš vyhledávaným koutem, který však v sobě tají památky závratně starých kultur. Průmyslové území západně od Prahy patří paradoxně k nejzajímavějším místům v Čechách, v nichž se ukrývá tajemná minulost naší země. Dnes průmyslem značně zdevastované oblasti Kladenska a Rakovnicka byly v průběhu uplynulých věků centry pravěké moci, a zejména dějištěm nám neznámých rituálů. Posvátná místa doby kamenné se tu překrývají s náboženskými centry Keltů. Středisko tajemné knovízské kultury není daleko od keltské svatyně v Mšeckých Žehrovicích či od Vinařické hory, která mohla být pravěkou posvátnou horou. V této krajině se setkáme s řadou českých megalitů, včetně fascinujících kamenných řad u Kounova.

Čas se tu ovšem nezastavil. Můžeme zde zaznamenat i prastaré slovanské osídlení, včetně sídla věštkyně a kněžny Libuše. Křivoklát, Krakovec a Týřov naopak připomínají středověk našich dějin. Dávné duchovní tradice tady najdeme i v dílech umělců našeho věku.

Vše se tu prolíná se vším. Náznaky pravěkých symbolů, keltské magické rituály, stará víra našich předků, křesťanské tradice i tradice židovské, ty všechny vytvářejí esoterickou krajinu této části středních Čech.

200 stran, vazba vázaná, formát: 215x125 mm, vydáno 2005