Diagnostika karmy 9

Karma / Zdraví / Autoři » S. N. Lazarev / Šťastný život / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:269,-
dostupnost: 1-6 dnů
Návod na přežití

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 9 Sergej Lazarev pokračuje s hledáním odpovědí na dotazy, které znepokojují celé lidstvo.

Ukázka:

Nakolik je člověk připraven změnit se, natolik rychleji a snadněji probíhá uzdravení. Nejprve očišťujeme duši a při tom můžeme tělesně strádat. Pokud chceme vyléčit jen tělo, je lepší se obracet na chirurga. I když, jak můžeme odsuzovat pacienta, kterému mnohých stovek let medici tvrdili: "Dám ti tabletku, prášek, bylinku, stane se zázrak, uzdravíš se!" A čím dále se rozvíjí medicína, tím intenzivněji přesvědčuje o tom, že je potřeba vynakládat stále méně úsilí na vyléčení.

Medicína vždy léčila jen tělo, nechápala, že prostřednictvím těla působíme rovněž na duši. Náboženství léčilo duši, skrze ni působilo na tělo. A dříve náboženství, aby pomohlo duši, připouštělo přísný vztah k tělu, při omezení jeho potřeb, a leckdy ho vědomě ničilo. Nyní medicína, aby pomohla tělu, stále aktivněji zasahuje do duchovních struktur a ničí je. Roste pragmatismus, medicína se stává stále více bezduchou. Ale tělo je spojeno s duší a duše s tělem. V západní medicíně je tělo stavěno několikrát výše než to, co je nazýváno duší a vědomím. A kvůli zdraví větší části je možné zničit tu menší. Jestliže je vědomí druhotné, a tělo prvotní, pak za každou cenu, musíme zachránit tělo a pak zachráníme vědomí. Pro chirurga je to naprosto přijatelné myšlení. Čím lépe se bude cítit tělo, čím více budou uspokojovány jeho potřeby, tím lepší to bude pro vědomí a duši člověka.

Historická zkušenost vypadá trochu jinak. Tělo a duše jsou spojeny, ale pohybují se v různých směrech. Jestli postavíme školu, oblečeme dítě do školní uniformy, najdeme dobré pedagogy, přinese mu to vývoj. Ale pokud dítěti neposkytneme základy mravnosti, které vycházejí v první řadě skrze omezení jeho přání, pokud ho nenaučíme, omezujíce sebe, starat se o jiné, pak fyzický princip, přenesený na duchovno, nepřinese budování, ale zničení. Pokud se člověku dějí nešťastné události, pokud je nemocný, je to nerozlučně spjato se stavem jeho duše. S nemocí je možné bojovat působením na tělo a duši. Zdraví duše - to je dříve či později zdraví těla. Zdravé tělo - to zdaleka není vždy zdravá duše. Znamená to následující: abychom překonali nemoc, je potřeba v první řadě pomoct duši člověka a potom jeho tělu.

Duše je očišťována láskou, jejíž prostřednictvím se spojujeme s Bohem, a bolestí loučení s lidským. Dokud pomoc tělu neškodí duši, medicína pomáhá. Jestliže jsou pro pacienta zájmy těla na prvním místě, je medicína buď bezmocná, nebo škodí jeho duši. Mnozí se dosud modlí za to, aby pomohli svému tělu nebo zlepšili svůj osud. A tehdy vzniká strach o své tělo, o svůj život, přicházejí pochyby a sklíčenost. Strach a očekávání jsou těsně propojeny. Čím více je člověk zapomínající na duši zaměřen na svůj fyzický blahobyt, čím více očekává co nejrychlejší uzdravení, tím marnější jsou jeho snahy vyléčit se. Strach - to je ukazatel nevíry v Boha, zřeknutí se lásky.

216 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2012