Etika pro nové milénium

Buddhismus / Nakladatelství » Pragma / Tibet / Šťastný život / Skladem / Autoři » Dalajlama

cena:198,-
dostupnost: skladem
J. S. dalajlama - Etika pro nové milénium Dalajlama předkládá etický systém, který nejenže je založen na zdravém rozumu a praktickém uvažování, jako protiváha k náboženskému dogmatu či kárné legislativě, ale má za cíl konečné štěstí každého jedince. Dokazuje, že my lidské bytosti jsme lepší, než si myslíme, a že společnost a život rozvíjející lásku a soucit jsou zcela v našem dosahu. Pokud bude dostatečné množství lidí jednat s pochopením své “původní čistoty”, bude následovat globální revoluce míru.

Ukázka:

Soucit je tím, co činí náš život smysluplným. Je to zdroj trvalého štěstí a radosti. A je to základ dobrého srdce, srdce člověka, který jedná z touhy pomoci ostatním. Prostřednictvím laskavosti, náklonnosti, poctivosti, pravdy a spravedlnosti ke všem ostatním zajistíme si svůj vlastní prospěch. Není to záležitost pro komplikované teoretizování. Je to záležitost zdravého rozumu.

Nelze popřít, že zájem o ostatní se vylatí. Nelze popřít, že naše štěstí je neodmyslitelně svázáno se štěstím ostatních. Nelze ani popřít, že když společnost trpí, my sami budeme trpět. Rovněž nelze popřít, že čím více jsou naše srdce a mysl zachváceny nesnášenlivostí, tím zoufalejší jsme. Můžeme odmítnout všechno ostatní: náboženství, ideologii, veškerou získanou moudrost. Ale nemůžeme utéci nutnosti lásky a soucitu.

200 stran, vazba vázaná, formát: 230x140 mm, vydáno 2000