Čínský, japonský a korejský buddhismus

Buddhismus / Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Oldřich Král / Moudrost staré Číny / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:398,-
dostupnost: 1-6 dnů
Základní texty východních náboženství 3

Čínský, japonský a korejský buddhismus Třetí svazek Základních textů východních náboženství je věnován rozličným podobám severního buddhismu. Rozdílné výklady Buddhova učení daly vzniknout různým směrům a školám, z nichž nejvlivnější byla mahájána ("velký vůz"), deklarující otevřenější cíl obecně, všelidské spásy. Askeze už není tak důležitá, významnější je niterné osvobození, kterého je schopen i laik. Zosobněním řádu není asketický světec arhat, nýbrž laskavý a milostivý bódhisattva. Méně ortodoxní tradice mahájány se šířila severní Hedvábnou cestou a její verze Buddhova poselství došla ohlasu v čínských a dalších dálnovýchodních komunitách na základě překladu a parafráze. Tak se začaly psát jiné, dodnes aktuální dějiny buddhismu v globálním světě.

Tento svazek představuje první českou antologii mohutného a vnitřně bohatého korpusu čínských, japonských a korejských textů v žánrové mozaice od textů kanonických a kanonizovaných (Diamantová sútra, Sútra srdce), hagiografických (Život mnicha Kumáradžívy, Životopis Mistra Kjunjoa) a cestopisných (Zápisky o buddhistických zemích), přes legendy (Legendy ze Samguk jusa), kázání (Tribunová sútra Šestého patriarchy) a dialogy (Brána bez dveří, Hovory chanového mistra) k narativům (Sen devíti oblaků, Vsuvka do Putování na západ), poetikám (Malířské rozpravy Mistra Okurky) a esejům (Důvěrný hovor na nočním člunu).

Antologie dodržuje zásadu úplného překladu z originálu a je dílčí, leč plně autentickou výpovědí o jedné velké, nejen náboženské zkušenosti lidstva.

Vybral a editoval Oldřich Král. Z čínských, japonských a korejských originálů přeložili Jan Beran, Robin Heřman, Tomáš Horák, Josef Kolmaš, Oldřich Král, Miriam Löwensteinová, Lucie Olivová, Matěj Pošar, Dita Sálová a Marek Zemánek.
Kniha je součástí čtyřdílné antologie "Základní texty východních náboženství":

Svazek 1 - Hinduismus
Svazek 2 - Raný indický buddhismus
Svazek 3 - Čínský, japonský a korejský buddhismus
Svazek 4 - Taoismus (dosud nevydáno)
Obsah

Severní buddhismus

Diamantová sútra
Sútra o lotosu tajuplného zákona. O míře života v pravdě Přicházejícího
Sútra srdce
Sútra ve čtyřiceti dvou kapitolách
Sútra o tom, jak Buddha vyložil deset snů krále ze Šrávastí
Příběhy o příčině (Různé z Koše pokladů)
Buddhův výklad o úplné zkáze dharmy
Sto podobenství
Život mnicha Kumáradžívy
Faxian, Zápisky o buddhistických zemích
Sengcan, Zápis o důvěřujícím srdci
Xuanzang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tangů
Legendy ze Samguk jusa
Životopisy mnichů Wonhjoa a Uisanga
Wonhjo, Kapitoly o vyvolání ducha procitnutí a o kultivaci cesty
Huineng, Tribunová sútra Šestého patriarchy
Dongshan Liangjie, Hovory chanového mistra
Životopis Mistra Kjunjoa
Činul, Povzbuzení ke kultivaci ve Společenstvu soustředění a moudrosti
Guo´an Shiyuan, Shánění krávy aneb Deset obrazů hledajícího ducha
Wumen Huikai, Brána bez dveří
Dógen, Oko a pokladnice pravé dharmy. Rozprava o usilování
Kihwa, Výklad správného
Dong Yue, Vsuvka do Putování na západ
Kim Man-džung, Sen devíti oblaků
Shitao, Malířské rozpravy Mistra Okurky
Hakuin Ekaku, Důvěrný hovor na nočním člunu
Hakuin Ekaku, Chvála meditace
Jak šli dva bratři do Kláštera zlatých bambusů

Výběrová bibliografie česky vydaných knižních publikací o severním buddhismu
Seznam překladatelů
Bibliografické poznámky k některým textům uvedeným v této antologii
Pojmový a jmenný rejstřík (glosář)
Chronologická tabulka
K transkripci a výslovnosti čínských slov
360 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2011