Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních

Nakladatelství » Malvern / Autoři » Zdeněk Neubauer / Historické záhady

cena:239,-
dostupnost: 1-6 dnů
Zdeněk Neubauer - Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních Jde o upravené a o starší i nové texty rozšířené vydání dávno vyprodané knihy Golem a jiná vyprávění... Obsahuje: současný autorův text o Golemovi, tajemném jménu a kabalistické povaze vědy. Dále obsahuje eseje: O Svatém Grálu, Kalich a Kříž, Maria jako archetyp, Genius loci…

Ukázka:

(...) Autor konečně obdržel odpověď na otázku, o čem je věda: co zkoumá, co je jejím obsahem. Zní prostě, ba sprostě - pohoršlivě. Předmětem Vědy (přírodovědy - science) je duchovní skutečnost Boží! Věda, vlastní náboženství Novověku, se zabývá zjevením: zjevením ducha-přízraku Boha, toho, jenž je mrtev a uložen v písmu. Z prostoru-Místa jeho odpočinku (dne sedmého-Saturnova), věda vyvozuje text, sestavuje vzorce, odvozuje kouzelné formule účinné mocí tajemných, nevýslovných-nevyslovitelných Jmen Zesnulého. To pak je obsahem Zjevení - poselstvím Sdělení: vědecká racionalita není logická, nýbrž logistická; je syntaktická, nikoliv sémantická. Věda se neopírá o racionalitu pojmů, představ a kontextů; používá racionalitu kalkulů, sestav a textů. Nespočívá v poznání, nýbrž v Podání - kabala, v židovské mystické tradici předávání Jmen: šémů, probouzejících v trpné hmotě činnou sílu, genů, činících z neživých látek živá těla, a programů - měkkého zboží počítačů - golemů - tvůrců duchovních světů "virtuální reality“ (doslova "mocné skutečnosti", "skutečnosti Síly" - vis, virtus).

Původně - v době zrodu Golema I - žil autor přesvědčením, že s kybernetikou, která vidí povahu skutečnosti nikoliv ve hmotě, ale v informaci, se ohlašuje nový věk, jehož pravda nás vysvobodí. Nové pojetí slibovalo vyvést z otroctví, vymanit z područí mechanismů působících násilím skrze velikost, množství, sílu a dopad. Posléze poznal - zakusil, naznal - že vědou poznávaná skutečnost je a vždy byla sama informací. Prostor a hmota, pole a síla, látka a energie jsou jen druhotné projevy téže objektivní reality - zvláštního případu reality virtuální. Stroje a nástroje, zařízení a přístroje jsou jen dobovým, primitivním, nepříliš vhodným a pramálo vtipným způsobem implementace.

Prohlédnutí omylu přivedlo autora k nahlédnutí: k obratu (Kehre) v jeho postoji. Kybernetika nepřináší svět nový-přicházející, nýbrž zjevuje svět starý-odcházející; odhaluje jeho podstatu. Přírodní zákony a zákonitosti, hmota a objektivita, chemismy a mechanismy, atomy a částice, molekuly a makromolekuly, příčiny a následky... to vše nejsou než převleky, masky a obaly, vazby a přebaly jednoho základu, stejného východiska. Předmětem vědy je stále totéž: pořadí písmen - editovatelný text.

Liber scriptus proferetur... Jako by kniha, k níž byla příroda od počátku vědou přirovnána, se dnes rozevřela zcela - zela dokořán. Ve spleti tohoto kořání - tak jako v ohnivém keři - dlí textový editor a grafický procesor. Text je v ní uložen v elektronické podobě. Ve všech možných obměnách! Je to skutečnost všech svých možností: všemocná všemožnost.
br> Informatika je apokalyptika: zrcadlo nastavené tomuto světu, jehož tvářnost pomíjí (1. Kor 7,31); ne snad proto, že je tělesná-přirozená, nýbrž že je duchovní-nepřirozená, z cifer slepená, zašifrovaná. Tohoto obratu, tohoto převratného zjevení se týká vyprávění o dalších podivuhodných setkáních, o něž je golemovské téma v tomto rozšířeném vydání obohaceno.

186 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007