Osvícení

Jóga / Nakladatelství » Avatar / Transformace vědomí / Duchovní cesta / Eduard Tomáš

nedostupné
titul je vyprodaný
Eduard Tomáš - Osvícení Pohled do tajemných hlubin lidské duše i fascinující vykreslení metafyziky vesmíru nalezne čtenář v posledních textech Eduarda Tomáše (1908-2002), jež jsou důstojným završením jeho života a tvorby. Kniha obsahuje tři přednášky z roku 2002 - Hledání duše, Osvícení a Bůh v člověku - člověk v Bohu.

"Nejdokonalejším výsledkem ryzí práce je osvícení ve formě ryzího bytí. Jestliže člověk zapomene, že je v osvícení, je osvícení tak přirozené jako dýchání. Vůbec si nemusí uvědomovat svůj stav mudrce jakožto vlastnost oddělenou, ale jako vlastnost přijatou k jeho vlastním vlastnostem.

Je několik stupňů osvícení a síla těchto stupňů určuje rozsah účinku osvícení. Osvícení může být trvalé, ale může být současně i částečné. Pokud není úplné a trvalé, není skutečně filozofické.

Je pravdivé nejen to, že existuje různost v typech osvícení, ale také že existuje škála stupňů samotného osvícení. Pokud v něm člověk není trvale zakotven, i když ne nezbytně na samotné nejvyšší úrovni, vědomí se může narušit a člověk sám může klesnout zpět.

Existují různé stupně duchovního osvícení, které odpovídají jak různým názorům, které lze nalézt mezi mystiky, tak různým zábleskům mezi aspiranty. Všechna osvícení a všechny záblesky osvobozují člověka od jeho negativních vlastností a nízké přirozenosti, ale od té pouze dočasně. Výsledkem je, že žák může nahlédnout do své vyšší přirozenosti.

Na prvním stupni to je, jak píše dr. Brunton, jako kdyby okno pokryté špínou bylo vyčištěno natolik, aby odkrylo nádhernou zahradu, která je za ním. Žák je stále ještě subjektem činnosti myšlení, pocitu radosti a rozlišování mezi x a y.

Následující a vyšší stupeň je takový, jako kdyby okno bylo ještě lépe vyčištěno, takže je odhaleno mnohem více krásy za ním. Nejsou zde myšlenky, které by stály mezi vidícím a viděným.

Na třetím stupni rozlišení již neexistuje.

Na čtvrtém stupni je tomu tak, jako by ono okno bylo dokonale vyčištěno. Zde již není dokonce ani uchvacující cit, ale pouze vyrovnané štěstí, nepřerušený klid, který je za intelektem, a proto nemůže být intelektem správně popsán.

Znovu, mentální mír je výsledkem prvního stupně osvícení, avšak myšlenky budou nadále vznikat, i když jemně, a myšlení bude pokračovat ve své aktivitě diskurzivním způsobem, třebaže pomalu. Ale koncentrace bude dostatečně silná, aby ho odpoutala od světa a následkem toho mu přinese štěstí, které takové odpoutání provází.

Na druhém stupni bude více vnitřního ponoření a mozkové procesy zcela zmizí.

Osvobození od veškeré možnosti hněvu je výsledkem třetího a vyššího stupně.

Pouze ti, kteří dosáhli nejvyššího stupně, mohou být právem považováni za "spasené", neboť pouze oni jediní nemohou upadnout zpět do iluze, omylu, hříchu, hrabivosti nebo smyslnosti."

59 stran, vazba vázaná, formát 190x125 mm, vydáno 2002