Náboženství antického Řecka

Nejlevnější knihy / Pohanství / Starověké Řecko / Autoři » Radislav Hošek

nedostupné
titul je vyprodaný
Radislav Hošek - Náboženství antického Řecka Výklad o antickém řeckém náboženství je jedním z klasických témat evropské kulturní historie. Autor postupuje při výkladu tohoto námětu odlišně od přístupů běžných, a to tak, že hlavně sleduje souvislosti mezi náboženskými představami starověkých Řeků a náboženstvím ostatních národů především východního Středomoří. Kniha se se přidržuje časové linky a provází nás jednotlivými epochami náboženských dějin starověkého Řecka od nejranějších fází (minójské náboženství, náboženství Mykén) přes náboženství homérských eposů, archaické a klasické doby až po helénismus a postupný úpadek kultu v době římské. Nejedná se přitom ani tak o výklad striktně historický, jako spíše o plastické přiblížení řeckého světa, košatý obraz náboženských představ, rituálů i běžného života tehdejších lidí. Díky tomuto originálnímu úhlu pohledu se ukazují mnohé nové a zároveň překvapivé skutečnosti.

Obsah:

Úvodem

Co vše zahrnuje pojem "řecké náboženství"
Co předcházelo světu řeckých bohů
Nejstarší řecká božstva
Minójské náboženství
Náboženství Mykén
Náboženství homérských eposů
Archaické období
Řecké kultovní obřady
Attika a ostatní Řecko v době městského státu
Orfikové a pythagorovci
Náboženství Thráků
Řekové na Západě
Řekové a Etruskové
Antropomorfní božstva Říma
Za hranicemi řeckého světa
Zánik antického náboženství

Dodatek
Bibliografie
Rejstřík jmen bohů a mytologických postav
Rejstřík historických osobností a antických autorů
Rejstřík místních jmen

240 stran, vazba vázaná, formát: 205x145 mm, vydáno 2003