Pod vodou

Člověk a příroda / Klimatické změny / Voda / Dostupnost: 1-6 dnů / Václav Cílek

cena:490,-
dostupnost: 1-6 dnů
Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě / Fotografie: Jan Čížek

Václav Cílek, Jan Čížek - Pod vodou Fotografická publikace je pojata jako případná studie oblastí, které postihla povodeň.

Nejen jako připomenutí uplynutí jednoho roku od povodní na severu Čech v roce 2010 vydávám ve spolupráci s Václavem Cílkem a kolektivem autorů publikaci Pod vodou, s podtitulem Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě.

Původně jsme chtěli napsat jednoduchou, ryze regionální knihu, aby místní lidé na povodeň nezapomněli. Protože ten, kdo zapomíná na věci nevyhnutelné, staví na nevhodných místech u řeky, a vytváří tak budoucí problém. Postupně jsme si však začali uvědomovat, že v podobné situaci, jako je Frýdlantsko, se v minulých letech ocitla řada českých, moravských a v ještě mnohem větším měřítku polských a maďarských regionů. Knihu jsme tedy pojali jako případovou studii oblasti, sledované měsíce před povodní, hodinu po hodině během její kulminace a systematicky další rok po povodni. A podobně i texty o klimatických změnách, příčinách povodní a možnosti nápravy představují určitý souhrn zkušeností z uplynulých deseti let povodňového neklidu a do značné míry se týkají celého území České republiky. Symbolicky je tato zkušenost s živly a silami přesahujícími člověka zakotvena v území, jemuž vévodí hrad a zámek Frýdlant jako bývalé sídlo mocného Albrechta z Valdštejna i možný předobraz "Zámku" ze slavného románu Franze Kafky.

Úryvek z knihy:

O vodě, krajině a společnosti

V posledních deseti letech jsem o povodních psal dost často, protože i kdyby nebylo těchto extrémních stavů, tak téma "voda a krajina" vždy tvořilo jeden ze základů lidské civilizace - i když jsme jej na rozdíl třeba od Egypta či Řecka pociťovali méně naléhavě. Původně jsem byl vyzván, abych k této knize napsal předmluvu, ale téma povodní i nejistot budoucího klimatického vývoje je tak široké a důležité, že jsem poprvé spojil řadu dřívějších esejí, většinou z časopisů Respekt a Vesmír, do jednoho celku a doplnil je novými texty. Situace si žádá hlubší porozumění.

Tímto textem však směřuji k jedinému cíli - ukázat, že hlavní čas povodní možná teprve leží před námi. Nelze se mu vyhnout, ale lze jej zmírnit. Zároveň ale také může být ekonomická krize delší a složitější než jsme čekali. Generace našich dětí může vyrůstat v chudších poměrech než my. I za této situace existují prostředky, pomocí nichž má obec možnost zabránit klimatickým škodám - kromě povodní to jsou hlavně sucho a větrné bouře. Charakteru tohoto "nového světa" jsou věnovány následující stránky. O novém světě hovořím, protože pozorujeme průběžné a prakticky synchronní změny na více základních úrovních - v životním prostředí včetně klimatického chodu, ekonomice, energetice i lidské mentalitě.

208 stran, vazba vázaná, formát: 302x215 mm, vydáno 2011


Václav Cílek, Jan Čížek - Pod vodou (ukázka z knihy)